Pro Design
ProDesign
homeStrona główna Stara Drukarnia Stara Drukarnia dziś

Stara Drukarnia - Stara Drukarnia dziś

Wielkopolskie Centrum Designu w Poznaniu w 2011 roku

Od 1 czerwca ruszył remont Starej Drukarni przy ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu. Dzięki środkom unijnym i 40 procentowemu udziałowi własnemu spółki Pro Design, w zabytkowym, XIX-wiecznym budynku Starej Drukarni powstaje Wielkopolskie Centrum Designu. Jego głównym celem będzie podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw sektora kreatywnego. 

Realizacja projektu Wielkopolskiego Centrum Designu rozpoczęła się od podpisania porozumienia dotyczącego rozwoju sektorów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora design w Wielkopolsce pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Spółką Pro Design. Na jego mocy utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu zostało uznane jako kluczowe przedsięwzięcie mające wpływ na rozwój regionu w zakresie sektorów kreatywnych. W ramach tego porozumienia obie strony zobowiązują się współpracować w zakresie promocji i rozwoju szeroko rozumianego sektora designu w Wielkopolsce. Realizując te postanowienia Pro Design utworzy Wielkopolskie Centrum Designu, zgodnie z umową na dofinansowanie projektu, w ramach którego powstaną: inkubator sektorów kreatywnych, park technologiczny związany z designem, centrum szkoleniowo-doradcze w obszarze designu.

Projekt Wielkopolskiego Centrum Designu złożony przez spółkę Pro Design został bardzo dobrze oceniony przez komisję, co zadecydowało o wysokości przyznanych na ten cel środków (15,846,678,80 PLN), stanowi to 60% kosztu inwestycji, 40% to wkład własny spółki Pro Design. Całkowity koszt projektu wyceniony jest na 32.581.480,23zł. Przetarg na wykonanie projektu architektonicznego wygrała  Pracownia Projektowa Mariusz Wrzeszcz. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku projekt był konsultowany z miejskim konserwatorem zabytków. Bryła budynku nie zostanie zmieniona, dzięki czemu Stara Drukarnia zachowa swój XIX-wieczny charakter. Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest Mostostal Warszawa oddział Poznań, za roboty instalacyjne odpowiada firma Euroklimat z Poznania, elektryczne Mercury Engineering Warszawa oddział Poznań. Zakończenie prac remontowo-budowlanych jest zaplanowane na październik 2011 roku. Obecnie trwają prace rozbiórkowe wewnątrz budynku, przygotowania do budowy sieci odwadniającej i montażu konstrukcji dachu. Na zewnątrz kontynuowane są prace czyszczenia fasady budynku. 

Celem Wielkopolskiego Centrum Designu będzie rozwój i podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw sektora kreatywnego reprezentowanego głównie przez mikro i małe przedsiębiorstwa oraz przedstawicieli tzw. wolnych zawodów. Wielkopolskie Centrum Designu będzie pełniło rolę inkubatora przedsiębiorczości, ośrodka szkoleniowo-doradczego i parku technologicznego. W atrakcyjnej lokalizacji, w sercu miasta powstaną doskonałe warunki do dynamicznego rozwoju firm sektora kreatywnego w Wielkopolsce, gdzie będą mogły świadczyć swoje usługi dla biznesu.

 Wielkopolskie Centrum Designu będzie dostarczać:

  • kompleksowych i wysokospecjalistycznych usług w zakresie zarządzania designem,
  • doradzać w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dostarczać wiedzy z zakresu projektowania,
  • zapewniać dostęp do innowacyjnych usług niezbędnych do rozwoju, wejścia na nowe rynki, poszerzeniem oferty produktowej i podniesieniem konkurencyjności firm,
  • zapewniać dostępem do profesjonalnego parku maszynowego.

 

Projekt "Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu w Poynaniu" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Wartość projektu - 32 581 480,23 zł
Wartośc dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 15 846 678,80 zł

ue

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI 

 

Concordia klatka schodowa
Concordia widok 1
Concordia widok 2
Concordia widok 3
Concordia widok 4
Concordia widok 5
Concordia widok wnetrza
   
Partnerzy
Partnerzy

All rights reserved © Pro Design 2009 Realizacja: Synergia Agencja Interaktywna Poznań