Pro Design
Baner
homeStrona główna Przetarg

Wrocław

Firma:

Pro Design” Sp. z o.o. , ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

informuje o realizacji projektu pn.

„Utworzenie Parku Biznesu wraz z inkubatorem przedsiębiorczości dla branży ICT”

Celem projektu jest wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poprzez utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w postaci Parku Biznesu wraz z inkubatorem przedsiębiorczości dla branży ICT.

Efektem realizacji projektu będzie:
• utworzenie nowej instytucji wsparcia sektora ICT (inkubatora przedsiębiorczości),
• uruchomienie pakietu usług wsparcia rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej, w tym wysokospecjalistycznych usług proinnowacyjnych (m.in. usługi doradcze świadczone początkującym firmom przy wdrażaniu nowych produktów lub usług, zmianie strategii, budowaniu silnej marki i przewag rynkowych, wdrażaniu strategii komunikacji). Zgodnie z przyjętą strategią usługi będą szczególnie dedykowane start up’om i firmom z branży MŚP znajdującym się na początkowym etapie rozwoju,
• ułatwienie dostępu do innowacyjnego ekosystemu (środowiska),
• ułatwienie transferu technologii od nauki do biznesu,
• - sieciowanie środowisk związanych z ICT (duże firmy, startupy, uczelnie, mentorzy/specjaliści);

Całkowita wartość projektu – 28 718 079,91 zł
Kwota dofinansowania z UE – 15 999 999,76 zł


Poznań

Firma:

Pro Design” Sp. z o.o. , ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

informuje o realizacji projektu pn.

Rozwój Wielkopolskiego Centrum Designu poprzez utworzenie innowacyjnej i kompleksowej infrastruktury na rzecz inkubacji przedsiębiorstw w obszarze Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji „Wnętrza przyszłości”

Celem projektu jest rozwój Wielkopolskiego Centrum Designu poprzez utworzenie innowacyjnej i kompleksowej infrastruktury na rzecz inkubacji przedsiębiorstw w obszarze RIS „Wnętrza przyszłości” w Poznaniu, przy ulicy Bukowskiej 150. W ramach projektu powstanie budynek, który zostanie wyposażony w niezbędne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Całkowita wartość projektu – 25 748 635,50 zł
Kwota dofinansowania z UE – 15 218 038,01 zł

Partnerzy
Partnerzy

All rights reserved © Pro Design 2009 Projekt: Synergia